Druckversion  
 

Master Camp 2018

19. - 21. Mai 2018

Mit
Shihan Carlo Fugazza
Shihan Toni Romano
Sensei Silvio Campari
Sensei Elisabeth Schüpfer
Sensei Bruno Romano
Sensei Marianne Furrer
Sensei Roland Jauch

 
 
  © 2018 Tomokai